Opdateret den 11. februar 2019

HANDELSBETINGELSER FOR GROUNDWIRE.DK
Sony Music tilbyder online handel til forbrugere via webshoppen Groundwire.dk (herefter ”Webshoppen). Handelsbetingelserne beskrevet nedenfor ("Handelsbetingelserne") udgør en aftale mellem dig og Sony Music, som gælder for dine køb i Webshoppen. Du bør nøje læse og forstå Handelsbetingelserne, før du foretager køb i Webshoppen.

HVEM ER VI
Henvisninger i Handelsbetingelserne til "Sony Music", ” Groundwire.dk”, "vi" eller “os” er henvisninger til Sony Music Entertainment Denmark A/S, et aktieselskab i Danmark med momsnummer 02019657, hjemsted på Vognmagergade 7, 6. sal, 1120 København K, Danmark og med CVR-nr: 12259484.

KONTAKTINFORMATION
Hvis du har spørgsmål eller har brug for assistance vedrørende Webshoppen, dets indhold eller dele af Handelsbetingelserne, kontakt da venligst supportdk@sonymusic.com. Undgå venligst at anføre følsomme betalingsoplysninger i e-mailkorrespondancen, da denne type kommunikation pr. definition er usikker. 

ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSERNE
Ændringer i Handelsbetingelserne kan forekomme.  Tjek venligst jævnligt for at sikre, at du er bekendt med eventuelle ændringer.  Udgivelsesdatoen for den nuværende udgave af Handelsbetingelserne er anført øverst på denne side. Foretager du køb i Webshoppen, accepterer du at være bundet af den version af Handelsbetingelserne, som er tilgængelig på Webshoppen på købstidspunktet. Ældre versioner af Handelsbetingelserne er tilgængelige ved kontakt til supportdk@sonymusic.com.

KØB AF VARERNE
Betaling i Webshoppen sker via en sikker forbindelse mellem Groundwire.dk og Bambora, som varetages af Bambora efter aftale med Sony Music.

I Webshoppen kan du betale med MobilePay, Dankort, Dankort/VISA-Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle priser oplyst på Webshoppen er inkl. DK moms på 25 %.

Du accepterer at Sony Music kan trække beløbet for køb af dine varer fra det af dig anførte betalingskort eller -konto (som relevant). Dine køb i Webshoppen kræver, at du er berettiget til at indgå aftaler og/eller foretage køb elektronisk. 
Sony Music er til enhver tid berettiget til at ændre priser og tilgængelighed for enhver vare eller samling af varer uden forudgående varsel. Vi tilbyder ikke refundering i tilfælde af midlertidig eller permanente prisfald efter køb til højere priser.

Medmindre andet fremgår nedenfor er alle køb bindende.

LEVERING
Levering af varer købt i Webshoppen sker via Postnord, GLS eller Bring.

Du kan også vælge at afhente varerne selv på vores lager i Brøndby. Nærmere oplysninger herom finder du, når du går til kassen og vælger leveringstype. De til enhver tid gældende priser for levering kan findes her: https://www.groundwire.dk/checkout/

FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED VARERNE
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 18. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har fået varen leveret. Du har forud for din bestilling modtaget oplysning om denne fortrydelsesret samt oplysninger om Groundwire.dk.

Hvis du ikke har modtaget disse oplysninger, løber fortrydelsesfristen ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 12 måneder efter den dag, du har modtaget varen. Har du fået oplysning om fortrydelsesfristen forud for bestillingen, og du f.eks. modtager det købte mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne efter bestillingen, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter modtagelsen af varen skriftligt meddele Groundwire.dk om, at du ønsker at fortryde købet. Herefter skal du, for egen regning, tilbagesende eller tilbagelevere varen til nedenstående adresse senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har meddelt Groundwire.dk om fortrydelsen.

Sony Music Entertainment Danmark
Mrk: Shop retur
Vognmagergade 7, 6.sal
DK-1120 København K
Danmark 

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, kan du anvende standardfortrydelsesformularen i bilag 1 til disse Handelsbetingelser.

Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til Groundwire.dk. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Du betaler selv for omkostninger forbundet med tilbagelevering af varen.

Du kan ikke fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis forseglingen brydes på Vinyler, DVD'er, CD'er og andre forseglede varer med lyd- og billedoptagelser.

Den returnerede vare skal returneres i varens originalemballage.

Du bærer risikoen for varens værdiforringelse, f.eks. som følge af skader eller brug i den periode, du har varen i din varetægt. Du skal derfor erstatte en eventuel værdiforringelse over for Groundwire.dk, hvis varen skal sendes retur.

Returner varerne sammen med fakturaen (eller en kopi af fakturaens for- og bagside).

REKLAMATION I FORBINDELSE MED VARERNE
Varerne er omfattet af Købelovens mangelsregler.

Du bedes ved modtagelsen af varen undersøge denne for eventuelle fejl og mangler. Skulle du få en mangelfuld eller fejlleveret vare bedes du kontakte Groundwire.dk hurtigst muligt efter konstateringen heraf på supportdk@sonymusic.com. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.

Vi tager imod anmeldelsen af fejl eller mangler og sender dig en frankeret returetiket. Send varen tilbage i samme stand, som du modtog den i og vedlæg en beskrivelse af skaden eller fejlen. Vi sender dig derefter en fejlfri respektive korrekt vare. Den fejlleverede vare skal være i ubrugt og uskadet stand i varens originalemballage (plombering og beskyttelsesplastik må ikke være brudt ved køb af Vinyler, DVD'er, CD'er og andre forseglede varer med lyd- og billedoptagelser).

Returner varen sammen med fakturaen eller en kopi af denne (både for- og bagside). Udfyld årsagen til returen på fakturaens bagside.

KLAGE
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til supportdk@sonymusic.com.

Kan det ikke lykkes at finde en løsning mellem dig og Sony Music, kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du også angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: supportdk@sonymusic.dk

DIVERSE
Vi kan overdrage vore rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne uden dit samtykke, forudsat at sådan overdragelse ikke påvirker dine rettigheder i henhold til Handelsbetingelserne negativt.

Hvis påkrævet i henhold til Handelsbetingelserne, skal Sony Music sende meddelelser til dig via e-mail til din registrerede e-mailadresse, og du skal sende meddelelser til Sony Music via supportdk@sonymusic.com.

Sony Music er ikke ansvarlig for forsømmelse i opfyldelse af forpligtelser som skyldes forhold, der ligger uden for dets rimelige kontrol.

Handelsbetingelserne udgør hele aftalen mellem dig og Sony Music i relation til genstanden derfor og afløser enhver relevant, tidligere skriftlig eller mundtlig aftale eller overenskomst mellem dig og Sony Music.

Du er selv ansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Ved misbrug eller mistanke samt ved mangelfulde oplysninger forbeholder Sony Music sig ret til at undlade at effektuere ordren.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For oplysninger om vores behandling af personoplysninger henvises til vores Privatlivs- og Cookiepolitik. Den gældende version af politikken kan til en hver tid findes på Groundwire.dk.

LOV & VÆRNETING
Enhver tvist omkring fortolkningen eller anvendelsen af disse Handelsbetingelser er underlagt dansk lov, og de danske domstole er værneting.


Bilag 1

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Sony Music Entertainment Denmark A/S, Vognmagergade 7, 6.salt, 1120 København, supportdk@sonymusic.com:
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato
(*) Det ikke relevante udstreges