Opdateret den 1. juni 2018

HANDELSBETINGELSER FOR GROUNDWIRE.DK
GroundWire.dk service, som indeholder fysisk salg direkte til slutforbrugere, leveres af Sony Music. Handelsbetingelserne beskrevet nedenfor ("Handelsbetingelserne") udgør en aftale mellem dig og Sony Music, som gælder for din anvendelse af GroundWire.dk ("Servicen”). Du bør nøje læse og forstå Handelsbetingelserne, før du anvender Servicen.
 
1. HVEM ER VI
Henvisninger i Handelsbetingelserne til "Sony Music", ”GroundWire.dk”, "vi" eller “os” er henvisninger til Sony Music Entertainment Denmark A/S, et aktieselskab i Danmark med momsnummer 02019657, hjemsted på Vognmagergade 7, 6. sal, 1120 København K, Danmark og med CVR-nr: 12259484.

2. KONTAKTINFORMATION

Hvis du har spørgsmål eller har brug for assistance vedrørende Servicen, dets indhold eller dele af Handelsbetingelserne, kontakt da venligst supportdk@sonymusic.com. Undgå venligst at anføre følsomme betalingsoplysninger i e-mailkorrespondancen, da denne type kommunikation pr. definition er usikker.
 
3. ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSERNE
Ændringer i Handelsbetingelserne kan forekomme.  Tjek venligst jævnligt for at sikre, at du er bekendt med eventuelle ændringer.  Udgivelsesdatoen for den nuværende udgave af Handelsbetingelserne er anført øverst på denne side. Ved at anvende Servicen accepterer du at være bundet af den version af Handelsbetingelserne, som er tilgængelig på www.SonyMusicShop.dk og gældende på tidspunktet for sådan brug. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de seneste Handelsbetingelser, bør du ikke anvende Servicen.

4. ADGANG TIL SERVICEN
Vi kan anvende geo-filtreringsteknologi eller andre metoder til at kontrollere adgang til Servicen på baggrund af placering. Du accepterer ikke at ville forsøge at omgå denne teknologi eller at levere falske faktureringsoplysninger for at opnå adgang til Servicen.

5, ALDERSBEGRÆNSNING
Vi er bevidst om sikkerhed og privatliv for vores brugere, særligt børn. Det er ikke tilladt for børn under 13 år at registrere sig til Servicen. Forældre, som ønsker at lade deres børn anvende Servicen bør overvåge sådan anvendelse og afgøre, hvorvidt særlige dele af Servicen eller indholdselementer er passende at tilgå for deres barn.
 
6. INDHOLD OG IMMATERIELE RETTIGHEDER
(a)             Alt indhold og alle varer, som kan erhverves via Servicen, herunder uden begrænsning (i) lyd, video, billeder, ikoner, logoer og alle kilde- og objektkodeks, og (ii) fysiske varer af enhver art (tilsammen "Indholdet") ejes eller kontrolleres af Sony Music og dets licenshavere og er beskyttet af internationale love om ophavsret. 
 
                  Retten til kopiering af fysiske varer du har erhvervet via denne service følger den til enhver tid gældende danske ophavsretslovgivning.
 
(b)            Med undtagelse af det udtrykkeligt tilladte i Handelsbetingelserne, forbeholder vi os sammen med vores licensgivere alle rettigheder, interesser og retsmidler i forbindelse med Indholdet og Servicen.
 
(c)             Sony Music´s, dets tilknyttede virksomheders og mærkegruppers registrerede og ikke-registrerede varemærker, varebetegnelser og servicemærker, (tilsammen "Varemærker"), som fremgår af Servicen, tilhører Sony Music eller dets tilknyttede virksomheder og må ikke anvendes eller reproduceres på nogen måde.
 
7. ANVENDELSE AF SERVICE
(a)             Din adgang til og anvendelse af Servicen gives udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Ved udøvelse af disse adgangsrettigheder og anvendelse accepterer du at overholde alle gældende love og regler og Handelsbetingelserne, herunder uden begrænsning følgende:
 
Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uautoriseret adgang til Servicen, herunder til Sony Music´s eller dets tekniske partneres computersystemer eller -netværk, på anden måde end via brugerflader, som leveres af Sony Music, og det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at få adgang til andre personers brugerkonti uden forudgående tilladelse.
 
Det er ikke tilladt at forstyrre eller afbryde driften af Servicen eller de servere eller netværk, som anvendes til at gøre Servicen tilgængelig. Særligt er det ikke tilladt at (I) forsøge at omgå eller på anden måde kompromittere sikkerhedsmekanismer, som er anvendt af Servicen til at beskytte varer og Indhold eller (II) at tage del i aktiviteter, som kunne forringe, skade eller overtage Servicen eller forstyrre andre parters anvendelse og nydelse af Servicen.
 
Det er ikke tilladt at anvende robot-, spider- eller anden manuel eller automatisk applikation til at indsamle, ‘scrape’ eller på anden måde hente indhold fra Servicen.
 
(b)            Manglende overholdelse af gældende love og regler eller ovenstående indskrænkninger kan resultere i opsigelse af din adgang til Servicen i overensstemmelse med Handelsbetingelserne.
 
8. KØB AF FYSISKE VARER
(a)             Alle varer som købes via Servicen er solgt af Sony Music. Alle priser oplyst på Servicen er inkl. DK moms på 25 %.
 
(b)            Du accepterer at foretage fuld betaling for alle varer, som du køber via Servicen, som en betingelse for dit køb af sådanne varer, og at Sony Music kan trække det pågældende beløb fra det af dig anførte betalingskort eller -konto (som relevant). Din anvendelse af Servicen omfatter evnen til at indgå aftaler og/eller foretage køb elektronisk.  Du anerkender, at dine elektroniske indtastninger udgør din accept og hensigt om at være bundet af sådanne aftaler, herunder betingelsen om at foretage passende betalinger forud for køb af en vare. Din accept og hensigt om at være bundet af elektroniske indtastninger gælder for alle registreringer i relation til enhver transaktion, som du indgår på dette site, herunder annulleringsvarsler, politikker, kontrakter og applikationer.
 
(c)             Sony Music er til enhver tid berettiget til at ændre priser og tilgængelighed for enhver vare eller samling af varer uden forudgående varsel. Vi tilbyder ikke refundering i tilfælde af midlertidig eller permanente prisfald efter køb til højere priser.
 
(d)            Medmindre andet fremgår nedenfor er alle køb bindende.
 
9. FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED FYSISKE VARER
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 18. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har fået varen leveret. Du har forud for din bestilling modtaget oplysning om denne fortrydelsesret samt oplysninger om GroundWire.dk.

Hvis du ikke har modtaget disse oplysninger, løber fortrydelsesfristen ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 12 måneder efter den dag, du har modtaget varen. Har du fået oplysning om fortrydelsesfristen forud for bestillingen, og du f.eks. modtager det købte mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne efter bestillingen, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter modtagelsen af varen skriftligt meddele GroundWire.dk om, at du ønsker at fortryde købet. Herefter skal du, for egen regning, tilbagesende eller tilbagelevere varen til nedenstående adresse senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har meddelt GroundWire.dk om fortrydelsen.

GroundWire
v/ Sony Music Entertainment Danmark

Mrk: Shop retur
Vognmagergade 7, 6.sal
DK-1120 København K
Danmark

Vi anbefaler dog, at du for din egen sikkerheds skyld kontakter GroundWire.dk for derigennem at få bekræftet at retursagen godkendes.

Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til GroundWire.dk. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Du betaler selv for omkostninger forbundet med tilbagelevering af varen.

Du kan ikke fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis forseglingen brydes på Vinyler, DVD'er, CD'er og andre forseglede varer med lyd- og billedoptagelser.

Den returnerede vare skal returneres i varens originalforpakning.

Du bærer risikoen for varens værdiforringelse, f.eks. som følge af skader eller brug i den periode, du har varen i din varetægt. Du skal derfor erstatte en eventuel værdiforringelse over for GroundWire.dk, hvis varen skal sendes retur.

Returner varerne sammen med fakturaen (eller en kopi af fakturaens for- og bagside).

10. REKLAMATION & RETURRET I FORBINDELSE MED FYSISKE VARER

Du har 24 måneders reklamationsret i forbindelse med køb af fysiske varer.

Du bedes ved modtagelsen af varen undersøge denne for eventuelle fejl og mangler. Skulle du få en mangelfuld eller fejlleveret vare bedes du kontakte GroundWire.dk hurtigst muligt efter konstateringen heraf på supportdk@sonymusic.com.

Vi tager imod anmeldelsen af fejl eller mangler og sender dig en frankeret returetiket. Send varen tilbage i samme tilstand, som du modtog den i og vedlæg en beskrivelse af skaden eller fejlen. Vi sender dig derefter en fejlfri respektive korrekt vare. Den fejlleverede vare skal være i ubrugt og uskadet stand i varens originalforpakning (plombering og beskyttelsesplastik må ikke være brudt ved køb af Vinyler, DVD'er, CD'er og andre forseglede varer med lyd- og billedoptagelser).

Returner varen sammen med fakturaen eller en kopi af denne (både for- og bagside). Udfyld årsagen til returen på fakturaens bagside.
 
11. HOST WEBSITES
(a)             Servicen tilbyder til enhver tid adskillige funktioner, herunder uden begrænsning tilbud om salg af fysiske varer via webapplikation hostet af eller på vegne af Sony Music og forankret i et eller flere websites (hvert kaldet et “Host Website”). Afslutning af køb af fysiske varer via Servicen vil kræve, at du besøger sikre betalingssider, som er hostet af eller på vegne af Sony Music, som er beliggende på internetadressen www.GroundWire.dk.   
 
(b)            Ejeren eller operatøren af et Host Website (uanset om det er Sony Music eller en tredje part) er eneansvarlig for alt andet indhold og services, som leveres via sådan Host Website. I tilfælde af at Host Websites, som ikke har Sony Music eller dennes tilknyttede virksomheder som ejer eller operatør, støtter Sony Music ikke op om sådanne Host Websites, og er ikke ansvarlig for eller forpligtet i forhold til indhold, produkter eller andre materialer, som er tilgængelige på eller via sådanne Host Websites.
 
(c)             Handelsbetingelserne gælder for din anvendelse af Servicen og gælder ikke for din anvendelse af Host Websites, som måtte være underlagt særskilte betingelser, som anført på sådanne Host Websites.
 
(d)            Du accepterer, at din anvendelse af Host Websites, herunder men ikke begrænset til din anvendelse af indhold, information, reklamering eller andre materialer, som er tilgængelige på eller via sådanne websites, sker på din egen risiko og er underlagt de betingelser for anvendelse, som gælder for sådanne websites.
 
(e)             Sony Music er til enhver tid og efter eget skøn berettiget til at blokere adgang til Servicen via teknologiske eller andre midler via ethvert Host Website.
 
12. ØVRIGE BETINGELSER FOR ANVENDELSE
(a)             Adgang til og anvendelse af Servicen kan kræve brug af andre hardware- og softwareværktøjer (for eksempel, en web-browser og en computer).  Dette hardware og software, herunder, men ikke begrænset til, beløb opkrævet herfor, er dit ansvar. Sony Music afgiver ingen garantier for så vidt angår drift eller præstation af sådan hardware eller software i forbindelse med varer, som er erhvervet via Servicen, og det er dit ansvar at tjekke kompatibiliteten.
 
(b)            Medmindre andet anføres, er de eneste omkostninger ved anvendelse af Servicen de omkostninger, som er anført i forbindelse med dit køb af varer. Du bør dog være bevidst om, at opkrævning for adgang til og anvendelse af internettet (herunder denne Service) kan påføres med satser, som fastsættes af din internetudbyder.
 
(c)             Du anerkender, at Servicen kan indeholde materiale, som af nogle kan anses som stødende eller på anden måde kritisabelt. Du accepterer at anvende Servicen på eget ansvar, og vi er ikke ansvarlige over for dig for indhold, som kan vurderes at være stødende eller på anden måde kritisabelt.
 
(d)            Selv om Sony Music og dets leverandører bestræber sig på at opretholde integriteten i Servicen og de servere den drives fra, kan vi ikke garantere, at Servicen vil være eller forblive sikker, fuldstændig, fri for typografiske eller andre fejl eller at Servicen vil være uforstyrret.
 
(e)             Sony Music forbeholder sig ret til at fjerne eller afbryde din adgang til særligt Indhold eller andet materiale, som udbydes via Servicen uden varsel.
 
(f)              Links til tredjepartswebsites (om nogle), herunder inden for Servicen, er udelukkende anført som service til dig, og du anerkender og accepterer, at Sony Music ikke støtter op om sådanne websites eller har kontrol over sådanne websites eller over indhold, produkter eller andet materiale, som er gjort tilgængeligt derpå.

 
13. OPSIGELSE
(a)             Sony Music kan opsige eller på anden måde suspendere din adgang til eller anvendelse af Servicen uden forudgående varsel af en hvilken som helst årsag efter eget skøn, herunder men ikke begrænset til det tilfælde, hvor du har handlet i strid med Handelsbetingelserne.
 
(b)            Sony Music kan ydermere efter eget skøn lade Servicen ophøre helt eller delvis til enhver tid uden forudgående varsel.
 
(c)             Efter enhver opsigelse, suspension eller ophør, ophører din ret til at anvende Servicen øjeblikkeligt, og Sony Music er ikke forpligtet over for dig eller anden tredjepart i forbindelse med sådan opsigelse, suspension eller ophør af adgang til Servicen.
 
14. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
(a)             I det omfang det et tilladt ved lov er Sony Music ikke ansvarlig for indirekte tab eller driftstab eller skade af nogen art (herunder men ikke begrænset til tabt forretning, mulighed, data og/eller overskud), som opstår fra eller i forbindelse med anvendelse af eller manglende evne til at anvende Servicen. Derudover, med undtagelse af det i pkt. 14(d) nedenfor anførte, er Sony Music ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade (herunder, men ikke begrænset til, tab eller skade, som skyldes Sony Music´s forsømmelighed) i forbindelse med din anvendelse af eller manglende evne til at anvende Servicen eller hacks, vira eller anden indtrængen, som kompromitterer Servicens sikkerhed.

(b)            I henhold til pkt. 14(d) nedenfor og uden præjudice for bestemmelserne i pkt. 14(a) ovenfor, svarer Sony Music´s maksimale erstatningsansvar for enhver skade, tab og søgsmålsgrund, uanset kontraktligt, erstatningsmæssigt eller på anden måde, det samlede beløb, om noget, som du har betalt til Sony Music for at købe relevante varer via Servicen.
 
(c)             Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Sony Music og dets medarbejdere, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, tilknyttede virksomheder, befuldmægtigede, licensgivere og serviceudbydere, fra og mod ethvert krav, tab, omkostning og udgift (herunder rimelige juridiske omkostninger og udgifter), som opstår ved din brug af eller aktiviteter i forbindelse med Servicen og Indhold, eller anden overtrædelse af Handelsbetingelserne fra din side.
 
(d)            Intet i Handelsbetingelserne skal fortolkes, således at det friholder Sony Music fra eller begrænser Sony Music´s ansvar for død eller personskade som resultat af dets forsømmelse, og intet skal påvirke din lovfæstede ret som forbruger.

15. TVANGSFULDBYRDELSE
Vi forbeholder os retten til at tage alle nødvendige og hensigtsmæssige skridt efter vores skøn til at sikre eller gennemtvinge overholdelse af Handelsbetingelserne, herunder men ikke begrænset til tilskyndelse af, og/eller fuldt samarbejde med, retsforfølgning eller anden juridisk proces i forbindelse med anvendelse af Servicen og/eller Indhold i strid med Handelsbetingelserne. Sådant samarbejde kan omfatte oplysning af dine brugerkontooplysninger til politimyndigheden, embedsmænd og/eller til tredjepart, hvis krævet ved lov.
 
16. DIVERSE
(a)             Handelsbetingelserne skaber ikke og skal ikke fortolkes som skabende noget partnerskab, joint venture, agentur eller franchisegiver-/franchisetagerforhold mellem dig og Sony Music.
 
(b)            Hvis noget punkt eller nogen del af Handelsbetingelserne af nogen som helst årsag dømmes ugyldige af en domstol eller anden kompetent juridisk myndighed, skal sådan pådømmelse ikke påvirke de øvrige Betingelser, som skal forblive i fuld effekt.
 
(c)             Vi kan overdrage vore rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne uden dit samtykke, forudsat at sådan overdragelse ikke påvirker dine rettigheder i henhold til Handelsbetingelserne negativt.
 
(d)            Hvis den ene part giver afkald i forhold til misligholdelse eller mangel, skal dette ikke skønnes at være afkald på alle tidligere eller efterfølgende misligholdelse eller mangler.
 
(e)             Enhver overskrift, billede eller afsnitstitel heri er udelukkende indsat for overskuelighedens skyld og har ikke til hensigt at definere eller forklare relevante afsnit eller bestemmelser.
 
(f)              Hvis krævet i henhold til Handelsbetingelserne, skal Sony Music sende meddelelser til dig via e-mail til din registrerede e-mailadresse, og du skal sende meddelelser til Sony Music via supportdk@sonymusic.com.
 
(g)             Sony Music er ikke ansvarlig for forsømmelse i opfyldelse af forpligtelser som skyldes forhold, som ligger uden for dets rimelige kontrol.
 
(h)            Handelsbetingelserne udgør hele aftalen mellem dig og Sony Music i relation til genstanden derfor og afløser enhver relevant, tidligere skriftlig eller mundtlig aftale eller overenskomst mellem dig og Sony Music.

17. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For oplysninger om vores behandling af personoplysninger henvises til vores Privatlivs- og Cookiepolitik. Den gældende version af politikken kan til en hver tid findes på GroundWire.dk og ved at klikke her.

18. LOV & VÆRNETING
I det omfang det er tilladt ved gældende lov skal Handelsbetingelserne forstås og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, og kontrakten mellem dig og os skal anses som værende indgået i Danmark. Danske domstole har ikke-eksklusivt værneting til at afgøre enhver tvist, som måtte opstå fra, i henhold til eller i forbindelse med Handelsbetingelserne. Sony Music forbeholder sig retten til at lægge sag an mod dig for misligholdelse af Handelsbetingelserne i dit hjemland eller andet relevant land.